Terapi og udredning

i naturlige omgivelser

For børn, unge og voksne

TERAPIFORLØB

 

I terapien hjælper jeg dig med at gå i den retning, du ønsker med dit liv. Ofte er vejen derhen at hjælpe dig med at stå ved det hele menneske, du er. Med alle de blandede følelser, behov og tanker, det indebærer.

Vi tager udgangspunkt i din situation her og nu. Vi trækker fortiden ind, når det giver mening – for eksempel når noget fra fortiden står i vejen for det, du gerne vil opnå i fremtiden.

Jeg læner mig ikke passivt tilbage, mens du taler, men er aktiv i terapien sammen med dig.

For mig er det vigtigt, at du får mest muligt ud af den tid, vi er sammen. 

Jeg hjælper dig med at blive mere bevidst om, hvad der er vigtigt for dig – hvilke værdier, du ønsker at leve dit liv efter.

Vi arbejder med accept af de ting, der ikke kan ændres på.

Sammen arbejder vi med at skabe forandring på de områder, hvor du spænder ben for dig selv i forhold til det, du gerne vil opnå.

Mit metodiske fundament er Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). 

Derudover integrerer jeg forskellige metodiske greb fra narrativ terapi, (meta-)kognitiv terapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Compassion Focused Therapy (CFT), afhængig af hvad der passer godt til dig og det tema, du gerne vil arbejde med. Sammen finder vi ud af, hvad der vil være mest hjælpsomt for dig. Vi evaluerer løbende form og indhold, og der er altid mulighed for at justere undervejs, så vi sikrer, at du får mest muligt ud af dit forløb.

 

Terapi kan tage mange former – individuel terapi, parterapi, familieterapi, gruppeterapi mv. Her kan du læse mere om de forskellige former for terapi, jeg tilbyder, mine erfaringer inden for de forskellige områder og min tilgang.

 

TERAPI FOR BØRN

TERAPI FOR UNGE

TERAPI FOR VOKSNE

FAMILIE-SAMTALER

TERAPI FOR PAR

 TERAPI FOR VOKSNE

 

I terapi med voksne arbejder jeg i de fleste forløb med den evidensbaserede metode ISTDP: Intensive Short Term Dynamic Therapy. Det gør jeg, fordi jeg i mit samarbejde med dig gerne vil opnå mere end en reduktion af symptomerne. Jeg vil gerne hjælpe dig med at komme til bunds i dine udfordringer og få indsigt i hvad der i første omgang har skabt dine nuværende problemer.

ISTDP opleves af mange som “hårdt arbejde” , fordi du fra første session bliver inviteret til at kigge på nogle følelser, du måske længe har undgået at se i øjnene. Som terapeut er jeg ikke neutral og passiv, men aktivt engageret i at hjælpe dig med at identificere de uhensigtsmæssige mekanismer, der har skabt og vedligeholder dine problemer.

ISTDP giver mulighed for detaljeret og løbende vurdering af din angst og dermed også mulighed for at lære dig at regulere angsten samt blive klogere på, hvorfor den opstår.

For nogle er ISTDP ikke den rette metode. I vores første session afdækker vi om metoden passer til dig og dine behov.

 

I nogle forløb arbejder jeg også med Metakognitiv Terapi. Den metode giver dig ikke indsigt i, hvorfor problemerne opstod for lige netop dig, men den hjælper dig til at reducere overtænkning, bekymring og dermed også din angst og depression.

Indenfor terapi med voksne har jeg særligt erfaring med:

angst

– depression og lavt selvværd

– forældre til børn med særlige behov

– traumer

– hjernerystelse

– udsat for vold

– udøver af vold

– pårørende til psykisk syge

– konflikt

– aggression

 

 

TERAPI FOR UNGE

 

Føler du dig nedtrykt, angst, ensom eller døjer du med lavt selvværd? Det kan være svært – og nogle gange helt uoverskueligt – at navigere i alle de muligheder, krav og forventninger, der er til unge i dag – både fra dig selv og fra andre.

Der er flere unge der i mødet med mig har sagt, at de var lettede over, at jeg ikke var ”en gammel dame med gråt hår og briller”. De har følt, jeg var ung nok til at forstå deres liv og udfordringer og gammel nok til at kunne tilbyde noget, der hjalp dem videre.

Vi taler sammen i en uformel tone med afslappet stemning og plads til humor.

 

 

 

TERAPI FOR BØRN

Terapi med børn er en proces kendetegnet ved leg og kreativitet. Nogle børn trives med samtaler, andre med tegning og andre med leg. Det er vigtigt, at dit barn føler sig trygt og godt tilpas i det terapeutiske rum. Jeg tilpasser terapien til netop dit barn.

Dit barns terapiforløb starter altid med en samtale med dig/jer som forældre. Her sætter I ord på oplevelser omkring jeres barn, jeres bekymringer og barnets udfordringer og ressourcer.

I er som forældre de vigtigste mennesker i jeres barns liv. Jeg træder ind jeres barns liv for en kort periode. I er der stadig, når terapien er afsluttet. Derfor er det altid vigtigt for mig, at inddrage jer som forældre mest muligt undervejs. Når jeres barn forandrer sig, kræver det forandring fra jeres side. Når I forandrer jer, kræver det forandring fra barnets side. På den anden side af et terapiforløb vil jeres samspil være anderledes end nu. I har fået øje på nye ressourcer hos jer selv og hos jeres barn og I har mere glæde og overskud i hverdagen sammen. 

Jeg har arbejdet terapeutisk med børn siden 2008, hvor jeg gennem arbejdet i en psykologisk familieklinik i Melbourne, Australien, fik øjnene op for, at det er ganske særligt at arbejde med netop børn, og at jeg har en evne til at skabe positiv kontakt med børn, som gør det muligt at hjælpe børn, som har det svært tilbage i trivsel. 

Jeg har efterfølgende arbejdet med børn i kommunalt, psykiatrisk og behandlende regi og sideløbende specialiseret mig i klinisk børnepsykologi.

FAMILIESAMTALER

Familiesamtaler kan noget særligt.  De kan hjælpe jer med at få øje på viden og behov hos hinanden og dermed skabe nye muligheder for jeres samvær i familien. De kan hjælpe jer med sammen at få sat ord på ting, der sker hjemme hos jer, som I har haft svært ved at finde sprog for.

Jeg integrerer ofte familiesamtaler i individuelle forløb med børn, unge og voksne. 

Jeg trækker i familiesamtaler på erfaringer fra familiebehandlingsforløb i kommunalt og psykiatrisk regi samt Dialog mod Vold og familieklinikken Keene Insight i Australien. 

I mit arbejde med familier har jeg et systemisk perspektiv og er særligt inspireret af Justine Wan Lawick, Eia Asen, Michael White og Minuchin. 

 

 

 

PARTERAPI

 

Jeg har hjulpet mange par til bedre kommunikation og forståelse af hinanden. Mange henvender sig med et ønske om at deres partner skal forandre sig. I parsamtalerne bliver I begge klogere på, hvorfor noget bestemt hos jeres partner “trigger” jer. I bliver bedre til at lytte – sådan rigtigt at lytte – og til at sætte jer ind i den andens perspektiv. Det betyder ikke, at I skal give hinanden “ret”, men det giver et bedre udgangspunkt for i fremtiden at tage hensyn til hinandens behov og en dybere forståelse for dig selv og din partner.

I arbejdet med par er jeg inspireret af Esther Perrels tænkning og jeg trækker på Imago terapiens forståelsesramme og teknikker. 

UDREDNINGSFORLØB

 

En psykologisk undersøgelse kan være hjælpsom til at få overblik over dine ressourcer, udfordringer og konkrete situation. Ved at kortlægge og beskrive dette, får du hjælp til at sætte ord på de behov, du har for at trives bedst muligt. Ofte betyder det også, at du får øje på nye handlemuligheder.

For børn kan det være meget hjælpsomt at få lavet en psykologisk undersøgelse, som giver mere viden og overblik over barnets styrker og de områder, hvor barnet har brug for særlig støtte. En psykologisk undersøgelse af børn består typisk af både samtaler med barnet, psykologisk testning, observationer, samtaler med forældre og samtaler med voksne i barnets institution.

Ved en screening eller en psykologisk undersøgelse anvendes klinisk interview, en eller flere grundigt underbyggede standardiserede test, spørgeskemaer, psykologens kliniske observationer og vurderinger, som sammenfattes i en vurdering. På det grundlag kan gives en række anbefalinger til opnåelse af bedre trivsel for klienten

BØRNEPSYKOLOGISKE UNDERSØGELSER

En børnepsykologisk undersøgelse kan være relevant, når et barn eller ung ikke er i trivsel. Måske er der tvivl om, hvad årsagerne kan være, og hvad der skal til for at hjælpe barnet i god trivsel.

I en børnepsykologisk undersøgelse er det vigtigt at skabe tryghed for barnet. Det gør jeg dels ved tydelig afklaring af formål og forventningsafstemning, dels ved at arbejde tæt sammen med barnets forældre og øvrige vigtige personer i barnets liv igennem hele undersøgelsen samt ved at skabe en god relation til barnet gennem samtale, leg og aktiviteter.

I en bred psykologisk undersøgelse indgår typisk; samtaler med barnet, forældre, pædagoger, lærere og andre vigtige voksne i barnets liv, observationer af barnet i hjem og i institution, psykologiske test og spørgeskemaer, psykologens kliniske indtryk, vurderinger og anbefalinger.

Jeg har lavet brede psykologiske undersøgelser af børn og unge i kommunalt og psykiatrisk regi. Jeg har stor erfaring med rådgivning af forældre, lærere og pædagoger i forhold til bedst mulig støtte af børn og unge med særlige behov

 

UDREDNING INDEN FOR AUTISMESPEKTRET

 

Er du i tvivl om du eller dit barn har udfordringer inden for autismespektret? Og ønsker du en vurdering af dette, uden det giver anledning til en officiel diagnose? Jeg tilbyder grundige undersøgende samtaler med forældre samt undersøgelse med dit barn. Tilbagemeldingen vil altid indeholde anbefalinger til, hvordan du eller dit barn bedst støttes i en hverdag – uanset om undersøgelsen peger i retningen af autisme eller ej.

Jeg er certificeret i brugen af ADOS og har i psykiatrisk og kommunalt regi lavet psykologiske udredninger I forhold til autismespektret.

Jeg har arbejdet med mennesker med autisme og Aspergers syndrom gennem Aflastningsordningen i Århus kommune samt bosted for mennesker med autisme og Aspergers i Gentofte.