Om Helle Kruse

Statsautoriseret af Psykolognævnet
Godkendt specialist ved Dansk Psykolog Forening
Uddannet supervisor
Ydernummer siden januar 2021

Når du går i terapi hos mig

 Jeg elsker mit arbejde. Jeg brænder for at hjælpe dig i den retning, du ønsker med dit liv. Ofte er vejen derhen at hjælpe dig med at stå ved det hele menneske, du er. Med alle de blandede følelser, behov og tanker, det indebærer.

Vi tager udgangspunkt i din situation her og nu, og trækker kun fortiden ind, når det giver mening – for eksempel, når noget fra fortiden står i vejen for det, du gerne vil opnå i fremtiden.

Jeg læner mig ikke passivt tilbage, mens du taler, men er aktiv i terapien sammen med dig, så vi sammen sikrer, at du får mest muligt ud af den tid, vi er sammen. 

Jeg hjælper dig også med at blive mere bevidst om, hvad der er vigtigt for dig – hvilke værdier, du ønsker at leve dit liv efter.

Vi arbejder med accept af de ting, der ikke kan ændres på.

Sammen arbejder vi med at skabe forandring på de områder, hvor du spænder ben for dig selv i forhold til det, du gerne vil opnå.

Om klinikken

Klinikken er for dig, der sætter pris på ro og diskretion. Klinikken er beliggende på en gammel landejendom fra 1912. Her er sjæl og højt til loftet. Ud ad vinduet fra samtalerummet ser du på haven og årstidernes skiften. 

Min baggrund

Nedenfor kan du se, at jeg igennem mange år har beskæftiget mig med børn, unge, voksne og familier i både kommunalt og psykiatrisk regi, ligesom jeg har arbejdet i forskellige NGO’er og private virksomheder.

Privat praksis Psykolog Helle Kruse i Ravnebjerg – Fyn (2021 – ) med tildelt ydernummer fra 1. januar 2021

Voldsom Kærlighed, projektleder og psykolog i behandlingstilbud til unge 16-24 år, udsat for kærestevold (2019 – 2020)

Dialog mod Vold, terapi og udredning for voksne, unge, børn, par og familier berørt af vold i nære relationer (2015 – 2020)

Holbæk Kommune, pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), forældrerådgivning, terapi med børn, unge og familier (2011 – 2015)

Sirculus, klinik for psykiatri og Sundhed, psykologisk testning, udredning og samtaleforløb med børn, unge og voksne, Roskilde og København (2014 – 2016)

Kriminalforsorgen, ekstern konsulent – samtaler og kriseintervention med indsatte samt rådgivning til personale (2015 – 2016)

Habita, socialt opholdssted for for børn og unge, supervisor for personale

Angstforeningen, gruppeleder i forløb for mennesker med angst, København (2010)

Psykologisk Korttidsrådgivning, Nørrebro, korte terapeutiske forløb med voksne (2009-2011)

Kvinderådgivningen Brunhilde, terapeutiske forløb med kvinder (2009-2011)

Albahus, Center for seksuelt misbrugte, rådgiver (2008-2009)

Keene Insight, terapeut for børn, unge og familier i familieklinik i Melbourne, Australien (2009)

Rådgivningscentret for autister v. Mads Banach, støtteperson/vejleder, Gentofte (2010)

 

Jeg tror på at grundlæggende forandringer sker når vi har mod til at stå ved det hele menneske, vi alle er

 

 Kvalitetssikring

I mit virke som psykolog er det vigtigt for mig kontinuerligt at vedligeholde og udvikle min viden og kompetencer. Dels for at sikre kvaliteten af mit arbejde. Dels fordi jeg slet ikke kan lade være med at være fagligt ambitiøs og nysgerrig. Jeg modtager løbende supervision på mit arbejde og holder mig opdateret i mit fag gennem faglitteratur og deltagelse på kurser og efteruddannelser.

Jeg optager som udgangspunkt alle samtaler på video. Det er en kvalitetssikring af dit forløb. Det giver mig mulighed for at gennemse materialet mellem vores sessioner samt at få supervision på mit arbejde i fald terapien ikke har en ønskede effekt.

Jeg mødes ugentligt med psykolog Henrik Holm Hansen med det formål at få supervision på mit arbejde ud fra videomateriale. Ud over at være et dejligt menneske, har Henrik stor viden og erfaring inden for ISTDP. Den ugentlige supervision fra Henrik giver en kvalitetssikring af mine forløb samt en kontinuerlig faglig og personlig udvikling for mig. Du kan læse mere om Henrik her: www.henrikholmhansen.dk

Uddannelse

Supervisoruddannelsen for psykologer (2017)

Godkendt specialist i klinisk psykologi og børnepsykologi, Dansk Psykolog

Forening (2017)

Statsautoriseret ved Psykolognævnet, Socialministeriet (2012)

Cand.psych. Københavns Universitet og National University of Singapore

(2008-2010)

Ba.Psych. Aarhus Universitet (2004-2007)

ISTDP (Intensive Short Term Psychodynamic Therapy) efteruddannelse og personligt udviklingsarbejde

Ugentlig supervision ved Henrik Holm Hansen, Ry, 2021-2024

Advanced ISTDP Supervisionsgruppe ved Brian Kok, Kolding, 2022-2023

3-årig ISTDP core-uddannelse v. Brian Kok, Kolding, 2021 – 2023

Monthly case rounds in ISTDP for the Fragile Patient v. Dr. Allan Abbass, 2023

Recognizing and resolving sexual conflicts in ISTDP v. Patricia Couhglin, 2023

Immersion: ISTDP v. PTSD v. Dr. Allan Abbas, København 2022

Immersion: ISTDP for Personality Disorders v. Joel Town & Allan Abbass, 2022

ISTDP-akademiet 2022, 2023, 2024

Personligt udviklingsarbejde ved Brian Kok, Kolding,  2019-2020

ISTDP Nordisk Konference v. Dr. Allan Abbas og John Fredericson, København 2014

ISTDP Workshop – “The case of the Excorsist” v. John Fredericson, Dansk Psykolog Forening, København, 2013

ISTDP precore-uddannelsen v. Jeanne Isaksen og Vesla Birkbak, 2012 

ISTDP – working effectively with emotions in psychotherapy v. Dr. Patricia Coughlin Della Selva, PhD, Dansk Psykoterapeutisk Selskab, København 2012

ISTDP – Reaching the Affect: How to Achieve Deep Healing in Therapy, Jon Frederickson, ISTDP-Danmark, Hvidovre Hospital, 2012

ISTDP – Personligt udviklingsarbejde v. Jeanne Isaksen, 2011-2013

Øvrig psykodynamisk og -analytisk kursusdeltagelse

Mentaliseringsbaseret terapi v. Sune Bo, Dialog mod Vold, København, 2017

Neuroaffektiv psykoterapi og intervention i nærmeste udviklingszone v. Susan Hart, Vingsted, 2012

Klientens følelser i klinisk praksis: Krops-, emotions- og oplevelsesfokuseret terapi v. Pernille Ianev, Kvinderådgivningen Brunhilde, København 10.-11. september, 2010

Overføring og modoverføring v. Birgitte Brun, Kvinderådgivningen Brunhilde, København, 2013

Hypnosekursus v. cand.psych.aut. Pernille Ianev, Kvinderådgivningen Brunhilde, 26.-27. marts 2011

Klienter med chok og traumer v. cand.psych.aut. Pernille Ianev, Kvinderådgivningen Brunhilde København, december 2011

Drømmekursus og workshops, Ullman metoden, v. Jetthe Fabbiola og Stephan Pende, 2010-2011

Efteruddannelse inden for kognitiv terapi og tredje bølge af kognitive terapiformer, herunder Acceptance and Commitment Therapy, Compassion Focused Therapy og Mindfulness

2-årig efteruddannelse ved CEKTOS, Center for Kognitiv og Metakognitiv Terapi, København (2015-2017)

Relational Frame Theory v. Jonathan Canter, Dansk Selskab for ACT, Islands Brygge, 2014

Acceptance and Commitment Therapy v. specialist i psykoterapi, Susan Møller Rasmussen, 5.-6. november 2011

Acceptance and Commitment Therapy workshop: Mindfulness for Two v. Kelly Wilson, København, 6.-7. marts, 2010

Acceptance and Commitment Therapy: The Life Line v. cand.psych. JoAnn Dahl, Mindful House, 12.-13. november 2010

6 dages Verdenskonference: Acceptance and Commitment Therapy i Reno, USA, 19.-25. juni 2010 Pre-conference workshop v. cand. psych. professor, University of Nevada, og grundlægger af ACT, Steven Hayes, Reno, USA

Konference om Meditation på Københavns Universitet v. Peter Elssass m. fl., maj, 2010

Mindfulness in Mental Health Care v. cand.psych. Liisa Vourinen, Psykologhuset København, 20.-21. marts 2010

ACT/Mindfulness Professional Development: Workshops v. Julian McNally, Keene Insight, Melbourne, Australien, september 2009

Mindfulness i teori og praksis v. Søren Fink, København, 2015

Silent Retreat, Center for Wisdom and Compassion, Høve Strand, v. Stephan Pende 2011 og 2012

 Mindfulness workshops og retreats v. Stephan Pende 2009-2015

Narrativ, systemisk og løsningsfokuseret

kursusdeltagelse

Familieterapi/systemisk metode, Højkonfliktfamilier, v. Justine Van Lawick, 2017-2019

Løsningsfokuseret korttidsterapi, v. cand.psych. Kasper M. Johansen og Lester Johannessen-Henry, Dansk Psykolog Forening København, 27.-28. oktober 2012

Narrative Workshop: Anti Anorexia/Bulimia v. David Epston, Narrative Centre Melbourne, Australien, University of Melbourne, Hawthorne Faculty, 2009

Selvværdsproblematikker i et narrativt perspektiv v. cand. psych. v. Dispuk, Anette Holmgren, Psykologisk Korttidsrådgivning Nørrebro i Dansk Psykolog Forening, 12.-13. marts 2011

Parterapi i et narrativt perspektiv, v. Rasmus Olsen, Dansk Psykolog Forening København, 27.-28. november 2010

Narrativ terapi – Et menneskesyn og en metode v. Helene Grau, Narrativ Praksis, Dank Psykolog Forening, 13.-14. marts 2010

Narrativ workshop, Albahus – Center for seksuelle overgreb, København, v.  Rasmus Olsen fra Narrativ Praksis, 2009

Narrativ rådgivning i forbindelse med seksuelle overgreb, Albahus, København. v. Fatima Lindegaard Petersen, Lene Ulstrup og Ditte Zeest Aaberg, 4.-5. november, 2008

Specialistgodkendt efteruddannelse inden for børn og udredning

Undersøgelse af samspil og tilknytning mellem omsorgsgiver og barn, Johanne Smith-Nielsen, Dansk Psykolog Forening, 2017

Den psykologiske undersøgelse – børn og unge, Dansk Psykolog Forening, 2015

Valg af interventionsformer – børn og unge, v. Jørn Nielsen, Holbæk

Udredning af småbørn med udviklingsvanskeligheder med fokus på testning, Børnekliniken, København, 2012

Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser Susan Hart, Marianne Esdahl og Else Brunvand, Holbæk

Forældrekompetenceundersøgelser, v. Jørn Nielsen, Holbæk, 2014

TAT i et nyt perspektiv Kim Gabriel, Dansk Psykolog Forening, København, 2013

Lovgivning og Etik i arbejdet med børn og familier  Svend Hjerrild, Holbæk

Lovgivning og etik i arbejdet med højkonfliktfamilier, Jørn Nielsen, 2019

Diagnostik og psykopatologi Rikke Schwarz, København, 2014

Intervenerende undersøgelser Lisbeth Liebmann, Dansk Psykolog Forening

Sorg og krise hos børn og unge, Jes Dige, Holbæk, 2012

At arbejde med børn og unge i sorg og krise, Jes Dige, København, 2016

Certificering i Autisme Diagnostisk Observations Skema -2 (ADOS). Center for autisme (7 dage, 2015)

Samarbejde med familier til børn med autismespektrumforstyrrelse, Kirsten Callesen, Dansk Psykologisk Selskab, 2011

Certificeret i SARA Version 3 & B-SAFER Risk Assessment and Management v. Dr. Randall Kropp, København 2016

Børnefællesskaber som fokus for intervention i pædagogiske kontekster, Vingsted, 2012

Tidligt skadede voksne – om forstyrrelser i den tidlige tilknytning, Inger Thormann, København 2011

Farvær og forførelse – infantil seksualitet og psykisk udvikling, Martin Morsing og Katrine Zeuthen, Holbæk, 2012

Uddannet LP-vejleder (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse), Hamar, Norge, 2011

Supervision, formidling og organisationspsykologi

Praktisk organisationspsykologi v. Lone Willer Holm, Dansk Psykolog Forening København, 2013

Organisationspsykologi, Dansk Psykolog Forening Århus, v. Arne Vestergaard, 2014

Forskning og formidling, v. Ph.d. cand.psych. Janni Niclasen og Lars Lundmann, Dansk Psykolog Forening, København, 2014

Psykologen som konsulent, v. Vibe Strøier, Dansk Psykolog Forening, 2013

Supervision af andre faggrupper I, v. Benedicte Schilling, Holbæk, 2013

Supervision af andre faggrupper II, v. Benedicte Schilling, Holbæk, 2016

Øvrig kursusdeltagelse

Risikovurdering og håndtering af suicidalitet v. Marlene Kirketerp, Dansk Psykologforening, 9.-10. marts, 2022

At udvikle parforholdet på afstand, Signe Steenberger, Center for Familieudvikling, 2011

Feedback Informed Treatment, undervisning og supervision v. Scott Miller og Susanne Bargmann samt løbende supervision v. Susanne Bargmann og Bruno Vinther (2015-2020)

Sexologi v. Ditte Zeest Aaberg, 2010

[/et_pb_column]

Adresse

Ravnebjerggyden 103

5491 Blommenslyst

Ring til mig

+45 27 59 79 27

Skriv til mig

psykolog@hellekruse.dk