Supervision og undervisning

Jeg har mange års erfaring inden for supervision og undervisning. Jeg tilbyder supervision til psykologer på vej mod autorisation eller på vej mod specialist, individuelt og grupper. Jeg tilbyder også supervision og undervisning for andre faggrupper. Læs mere på denne side.

SUPERVISION

 

Supervision betyder overblik. Og netop overblik over den konkrete situation og den kontekst, den er indlejret i, dine handlemuligheder, dine kompetencer såvel som “blinde vinkler” er noget af det, jeg altid stiler efter, at du som supervisand får med dig i et supervisionsforløb med mig.

Tryghed er afgørende for læring, og jeg er altid meget opmærksom på at skabe et trygt supervisionsrum. Det gør jeg blandt andet ved en klar forventningsafstemning og en klar ramme for gruppens rolle og processen.

Min forståelse af supervision tager afsæt i Benedicte Schillings forståelse, som matcher internationale standarder. Jeg ser supervisionsforløb som mere end blot “ad hoc”-sparring fra sag til sag. Et supervisionsforløb hos mig har kompetenceudvikling i fokus. Jeg starter altid et supervisionsforløb med at lave en kontrakt med supervisanden/supervisanderne, hvor vi sammen gør det konkret hvad du/I ønsker at lære eller blive bedre til. Vi tager udgangspunkt i, hvordan du lærer bedst, og hvor du er i din karriere og udvikling og tilrettelægger forløbet derefter. I supervision kan f.eks. indgå små metodiske og teoretiske oplæg fra min side eller rollespil.

Jeg har taget supervisoruddannelsen hos Benedicte Schilling, Dorte Nissen og Anne-Mette Mohr – et forløb der introducerede både systemisk, narrativ og eksistentiel supervision. Jeg har desuden deltaget på specialistuddannelsens kurser om supervision ved Benedicte Schilling samt organisationspsykologiske kurser under specialistuddannelsen.

Jeg har superviseret mange psykologer på vej mod autorisation og på vej mod specialist. Jeg har desuden stor erfaring med supervision af grupper med lærerteams og pædagoger.

UNDERVISNING

Jeg kan godt lide at undervise og har efterhånden mange års erfaring med det.

Jeg har undervist lærere, pædagoger, psykologer, ungerådgivere, socialrådgivere og sundhedsplejersker i

 • Holbæk Kommune
 • Furesø Kommune
 • Københavns Kommune
 • Habita
 • Socialstyrelsen
 • Sex&Samfund
 • headspace
 • Dialog mod Vold
 • Narrativ praksis
 • Dansk Selskab for ACT
 • Nordisk Konference for vold og behandling.

Gruppens størrelse har varieret mellem 5 -100 mennesker.

Jeg gør meget ud af at tilrettelægge workshops og oplæg ud fra den konkrete gruppes behov. Og jeg foretrækker at gøre undervisningen levende gennem brug af videoklip, øvelser mv.

Skriv eller ring, hvis du ønsker at arrangere en workshop eller et oplæg.

EMNER, JEG UNDERVISER I

 • Slings., Compassion og Mindfulness (i samarbejde med Karin Lerche)
 • Mindfulness for begyndere
 • Terapeutisk arbejde i komplekse familiesituationer
 • Behandling af vold og aggression
 • Terapeutisk arbejde med voldsramte familier
 • Anger Management
 • At arbejde med mennesker, der har været udsat for vold
 • Unge og kærestevold

 

 

Er der et af ovenstående eller nogle andre emner, du og dine kolleger ønsker undervisning eller workshop omkring, så kontakt mig gerne, så tilrettelægger vi det, så det passer til jer og jeres kontekst.

 

Anbefalinger

“Helles evne til at kombinere faglig tyngde og engagement, med varme og menneskelighed gør hende til en helt særlig supervisor. Gennem vores forløb har jeg lært og udviklet mig meget, både gennem den konkrete sagssupervision, men også gennem at være vidne til den måde, Helle arbejder på”

- Anna

”Jeg oplever Helle som ambitiøs på egne og andres vegne, og hendes tilgang har været med til at give mig en større tro på mig selv som psykolog. Helle har altid mødt mig med varme og omsorgsfuldhed og formået at skabe et trygt supervisionsrum med god plads til min tvivl, hvilket har givet mig gode udviklingsmuligheder. Helle er samtidig struktureret, professionel, metodisk stærk og fagligt dygtig – hun har været en meget inspirerende supervisor for mig, og jeg kan på det varmeste anbefale Helle som supervisor.”

- Ida

“Helle er ikke bare en meget empatisk og dygtig supervisor, hun er også dejligt struktureret – eksempelvis gav det god arbejdsro og tryghed, at vi sammen udviklede en supervisionskontrakt. I selve supervisionen kom vi igennem alt det, jeg havde håbet på og mere til, og jeg lærte meget af forløbet”

- Kia Lauridsen, cand.psych.aut.