Priser og det praktiske

Priser selvbetalere

 

 Indledende ISTDP prøveterapi (2,5 time): 2850 kr.*

Dobbeltsession (90 min): 1980 kr.* (ændres pr. 1. august til 2200 kr.)

For optimalt udbytte af behandlingen anbefaler jeg dobbeltsessioner.

Individuel enkelt session, voksne (45 min) 1200 kr.

Individuel session, børn og unge (40 min) 1200 kr.

Familiesession (90 min) 2300 kr.

Parsession (90 min) 2200 kr.

Telefonkonsultation/mailkorrespondancer (pr. påbegyndt 15 minutter) 300 kr.

(al samtale over telefon/mailkorrespondance, der rækker ud over indledende henvendelse, aftaler og ændringer af tidspunkter, faktureres)

 

*Er du medlem af Danmark kan du få op til 900 kr. i tilskud pr. dobbeltsession. Se mere om tilskud fra danmark på https://www.sygeforsikring.dk/tilskud-2021/psykologhjaelp-2021

Har du en privat sundhedsforsikring kan du desuden undersøge mulighed for betaling herigennem. 

Supervision, individuelt, 1200 kr./time

Supervision, 2 personer, 1400 kr./time (700 pr. person)

Supervision i gruppe – pris efter aftale

Børnepsykologiske undersøgelser 1200 pr. time. Estimat af forventet timeantal gives ved undersøgelsens start

Undervisning/workshops og lignende – skriv/ring og vi aftaler nærmere

Priserne reguleres en gang årligt

Henvisning fra lægen

 Jeg har ydernummer. Det betyder, at du med en henvisning fra din læge kan få tilskud til psykologbehandling hos mig, hvis du tilhører en af nedenstående grupper/personkredse:

   

 1. røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 2. trafik- og ulykkesofre.
 3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 5. pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 6. pårørende ved dødsfald.
 7. personer, der har forsøgt selvmord.
 8. kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. personer med let til moderat depression fra 18 år.
 11. personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD fra 18 år.

 

BØRN OG UNGE UNDER 18

Børn og unge under 18 år er også berettiget til psykologhjælp efter praksisoverenskomsten. Dog ikke ved kategori 10 og 11.

  

GRATIS PSYKOLOGHJÆLP TIL UNGE MELLEM 18 OG 24

Unge mellem 18 og 24 år er som en midlertidig forsøgsordning berettiget til gratis psykologhjælp for angst og depression (kat. 10 og 11). 

 

Læs mere om tilskud gennem lægehenvisning på psykologeridanmark.dk 

  

Priser ved lægehenvisning

En dobbeltsession ved lægehenvisning varer 85 minutter + 5 minuter afsat til betaling og aftale af ny tid.

En enkelt session ved lægehenvisning varer 40 minutter + 5 minuter afsat til betaling og aftale af ny tid.  

Når du har en lægehenvisning, betaler det offentlige 60 % af beløbet for hver session. Nedenfor er det beløb, du selv skal betale for de forskellige typer ydelser:

 

Opstartssamtale (dobbeltsession 85 minutter): 848 kr.

Efterfølgende dobbeltsessioner (85 minutter): 771, 17 kr.

For optimalt udbytte af behandlingen anbefaler jeg dobbeltsessioner. Men hvis enkeltsessioner passer bedst til dig, er det selvfølgelig det, vi gør.

Efterfølgende sessioner (40 minutter):  385,56 kr. 

Telefonkonsultation, 15 minutters varighed: 133,54 kr. (egenbetaling)

Mailkorrespondance: 133,54 kr. (al mailkorrespondance, der rækker ud over indledende henvendelse, aftaler og ændringer af tidspunkter, faktureres)

1. samtale med barn under 16 med pårørende (dobbeltsession- 85 min): 946 kr. (egenbetaling)

2. og efterfølgende samtaler med barn under 16 med/uden pårørende (40 min): 444, 13 kr. (egenbetaling)

Er du medlem af Danmark kan du få 200 kr. i tilskud pr. session

(400 kr. i tilskud for en dobbeltsession).  

 

 

Det praktiske

Klinikken finder du ved trappen med løvestatuerne. Du sætter dig bare i venteværelset, tag gerne en kop kaffe og så henter jeg dig der.

 

Du parkerer inde i den firlængede gård foran indgangen til klinikken

 

Betaling

Betaling sker umiddelbart efter samtale via din Mobil Bank App til konto 3409 11241263

Afbud

 

Er du forhindret i at komme til en aftale, vil jeg bede dig melde afbud i god tid, så jeg kan nå at give tiden til en anden. Der er mange, der ønsker psykologhjælp og ventelisten er lang alle steder.

 

Afbud gives via SMS 27 59 79 27 eller mail psykolog@hellekruse.dk senest kl. 12:00 dagen før. Ved senere afbud (efter kl. 12:00 dagen før) eller udeblivelse afregnes det fulde honorar for den aftalte tid.

NB. SMS-påmindelser er en ekstra service, jeg tilbyder. Systemet kan dog svigte og selvom en SMS-påmindelse ikke er nået frem, er det stadig dit ansvar at melde rettidigt afbud, hvis du ikke ønsker at betale afbudsgebyr

 

Privatlivspolitik

Tavshedspligt

Jeg er underlagt Psykologloven og har tavshedspligt, med mindre at du er til fare for dig selv eller dine omgivelser. Al skriftlig og mundtlig videreformidling sker med dit samtykke.

 

Privatlivspolitik

Det er nødvendigt, at der registreres og anvendes visse oplysninger om dig, når du er i et forløb hos mig. Formålet med registreringen af dine oplysninger, er at give dig den bedst mulige behandling og samtidig at overholde dokumentations- og journalføringsforpligtelsen for psykologer i medfør af bl.a. Psykologloven og Sundhedsloven. De personoplysninger, som registreres om dig, er indhentet fra dig og såfremt din behandling er begyndt ved henvisning fra samarbejdspartner, tillige fra denne. Dine data sammenstilles således ikke fra andre aktører, som f.eks. de sociale medier.

Jeg har tavshedspligt og de oplysninger, som jeg registrerer og behandler om dig, har jeg pligt til at opbevare sikkert ved passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Informationer om dine helbredsmæssige forhold videregives ikke med mindre at du har givet dit samtykke.

Visse oplysninger anvendes til afregningsformål, hvis det er påkrævet for at kunne gennemføre en betaling af din behandling. Det kan f.eks. være cpr.nr. i forbindelse med afregning ved sundhedsforsikring.

Jeg har pligt til at opbevare din journal i mindst 5 år efter at din behandling er afsluttet, og jeg har pligt til at slette din journal efter 5 år.

Oplysninger om dig, til brug for afregningsmæssige formål, opbevares så længe at det er relevant og påkrævet af hensyn til afregning og bogføring. Oplysninger om dig til afregningsformål registreres på grundlag af artikel 6, stk 1, litra b og f i persondataforordningen.

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger som registreres og behandles om dig. Hvis du mener at jeg har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede mig om at rette oplysningerne. Jeg må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er registreret forkerte oplysninger, kan jeg lave en tilføjelse med dine kommentarer i din journal.

Ønsker du at klage over behandlingen af dine personoplysninger kan du rette henvendelse til mig eller direkte til Datatilsynet (Datatilsynet.dk)

 

Utilsigtede hændelser

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre.
Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Ved utilsigtede hændelser i forbindelse med din behandling og ophold i min praksis, kan du henvende dig til Patientsikkerhedsstyrelsen : stps.dk/uth

 

 

 

Adresse

Ravnebjerggyden 103

5491 Blommenslyst

Ring til mig

+45 27 59 79 27

Skriv til mig

psykolog@hellekruse.dk